top of page
23 genetiska koder för att vinna folkskaror

23 genetiska koder för att vinna folkskaror

19,99$Precio

”Upphovsrätt © 2024 Rodolfo Rojas International


Författare: Rodolfo Rojas
Titel: Folkskarovinnarens 23 genetiska koder
Första utgåvan: juni 2024

 


                Kategori: Kristet liv / Lärjungaskap
                Diagram och omslagsdesign: Adolfo / MacCallumStudio.se
                Reproduktion av hela eller delar av detta verk, med vilket medel eller förfarande som helst, inklusive reprografi, datateknik eller distribution av exemplar genom uthyrning eller offentligt utlån är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren och kan leda till rättsliga påföljder.”

Utdrag från
23 genetiska koder för att vinna folkskaror
Rodolfo Rojas 
Materialet kan vara skyddat av upphovsrättslagar.

bottom of page