top of page
21  dagar av fokus på visionen

21 dagar av fokus på visionen

SKU: 21DFV2024SVE
7,99$Precio

21  dagar av fokus på visionen

 

Jag vill att du som läsare ska vara en del av denna undervisning, och att den uppenbarelse och smörjelse som Gud har gett oss ska utjgutas över dig genom sidorna i denna bok. "21 dagar av fokus på visionen" är en andakts- och arbetsbok baserad på boken "21 profetiska riktlinjer för att vinna och lärjungeträna". Vi vill utrusta dig med koder som har varit framgångsrika för oss i en kontinent som många anser vara"stängd för evangeliet". Men trots denna miljö av motstånd, eftersom vi ställt oss i linje med Guds vision, har vi sett hans ära och hans rike manifesteras genom mirakel och omvändelser i olika nationer och städer i Europa. Av denna anledning vill vi lägga detta i dina händer för att väcka, liva upp kallet och samtidigt göra det möjligt för dig att tända passionens eld för själar i alla dem runt omkring dig. Så att vi tillsammans som en kropp, oavsett tid, land vi lever i eller det motstånd vi möter, kommer att engagera oss i uppdraget att vinna vår generation och göra jordens nationer till lärjungar.

 

Upphovsrätt © 2023 Rodolfo Rojas International

Författare: Rodolfo Rojas

 

Titel: 21 Dagar av fokus på visionen

 

Kategori: Kristet Liv / Lärande / Andakt

Diagram och omslagsdesign: Adolfo Tamayo | BreakStudio.se

 

Det är strängt förbjudet, utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren och under de påföljder som fastställts i lagarna, att helt eller delvis reproducera detta verk på något sätt, inklusive reproduktionsteknik, databehandling och/eller distribution av exemplar genom uthyrning eller offentlig utlåning.

bottom of page